• Strona Główna
  • Zamówienia publiczne
  • Ogłoszenie przetargu nieograniczonego nr.ECA.2600.1.2018 – Dostawa wyposażenia muszli koncertowej – sprzęt nagłaśniający i oświetlenie sceniczne

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego nr.ECA.2600.1.2018 – Dostawa wyposażenia muszli koncertowej – sprzęt nagłaśniający i oświetlenie sceniczne

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego nr.ECA.2600.1.2018 – Dostawa wyposażenia muszli koncertowej – sprzęt nagłaśniający i oświetlenie sceniczne wraz z wykonaniem instalacji elektrycznych – teletechnicznych muszli koncertowej w ramach zadania inwestycyjnego „ Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo – Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach”

 

  1. Ogłoszenie BZP 
  2. SIWZ - Dostawa wyposażenia muszli koncertowej sprzęt nagłaśniający i oświetlenie sceniczne..pdf

 

Dokumentacja techniczna

 

Projekt wykonawczy – dostawa sprzętu nagłaśniającego i oświetlenia scenicznego

Projekt  instalacja elektryczna – teletechniczna

Przedmiar – instalacja elektryczna – teletechniczna

KUP BILET NA KONCERT