• Strona Główna
 • Zamówienia publiczne
 • Ogłoszenie o zamówieniu usługi - Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia obiektów Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach

Ogłoszenie o zamówieniu usługi - Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia obiektów Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach

Ogłoszenie o zamówieniu usługi - Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia obiektów Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach

Pliki do pobrania:

 1. ogłoszenie o zamówieniu.pdf
 2. SWZ- Ochrona 2023.pdf
 3. załącznik nr.1 do SIWZ - OCHRONA 2023 - formularz ofertowy.doc
 4. załącznik nr.2 do SIWZ - OCHRONA 2023 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.doc
 5. załącznik nr.3 do SIWZ - OCHRONA 2023 - Projekt umowy.pdf
 6. załącznik nr.4 do SIWZ - OCHRONA 2023 - Wykaz usług.doc
 7. załącznik nr.5 do SIWZ - OCHRONA 2023 - Wykaz sprzętu.doc
 8. załącznik nr.6 do SIWZ - OCHRONA 2023 - Wykaz osób.doc
 9. załącznik nr.7 do SIWZ - OCHRONA 2023 - Wzór pełnomocnictwa.doc
 10. załącznik nr.8 do SIWZ - OCHRONA 2023 - Oświadczenie grupa kapitałowa.doc
 11. załącznik nr.9 do SIWZ - OCHRONA 2023 - Klauzula informacyjna.doc

KUP BILET NA KONCERT