Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego

Pełna nazwa projektu: "Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina"

Opublikowano | Drukuj

Projekt „Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach”współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

Wartość projektu:
20 781 327.99 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej:
16 519 755.95 zł

Poziom dofinansowania z EFRR: 85%

Przedmiotem projektu jest remont kapitalny i modernizacja obiektu zabytkowego Pałacu w Sannikach celem standaryzacji i dostosowania istniejącej infrastruktury kulturalno-turystycznej do współczesnych wymagań związanych z dostępem do obiektów kultury i turystyki dla turystów. Modernizacja stanowi najważniejszą część procesu adaptacji obiektu do funkcji produktu turystycznego pod nazwą "Dziedzictwo chopinowskie", będącego podstawą stworzenia w nim ponadregionalnego centrum kultury i twórczości Fryderyka Chopina.

 

Prace prowadzone w ramach projektu:

 

Pałac: roboty rozbiórkowe, wymiana oraz podwieszenie stropów, wymiana dachu, roboty konstrukcyjne, roboty ziemne, wzmocnienie istniejących fundamentów, wstawienie ścianek działowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, budowa kanału i instalacji c.o., renowacja oraz rekonstrukcja podłoża i posadzek, tynkowanie i oblicowanie ścian wewnętrznych, wybudowanie podjazdów dla niepełnosprawnych wraz z montażem balustrad, remont schodów, montaż windy dla niepełnosprawnych, remont elewacji, instalacja klimatyzacji i wentylacji mechanicznej, roboty sanitarne, instalacje sanitarne zewnętrzne, zakup urządzeń do nowej, energooszczędnej kotłowni c.o. i c.w., elektryka kotłowni, system odprowadzania „deszczówki”, instalacje elektryczne wewnętrzne, odbudowa oranżerii.

 

Park: montaż oświetlenia części parkowej, pałacowej, oświetlenia i nagłośnienia muszli koncertowej, wytyczenie nowych alejek parkowych i budowa dróg, budowa kompleksu sportowego (dwa miniboiska do gry w badmintona, siatkówkę i piłkę nożną), rewaloryzacja zieleni parkowej, ustawienie ławek, montaż koszy, rozbudowa systemu sieci kanalizacji i odprowadzania wód, system nawadniający zieleni, zabezpieczenie tymczasowe hydroforni i studni pod założenie trawnika.          

Ww. prace zostały już zakończone - odbiór Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina nastąpił w maju 2013 r. Trwa II etap inwestycji, który zakłada wyposażenie Pałacu w wyroby tekstylne, meble (i ich konserwację), sprzęt elektroniczny.

Realizacja inwestycji - 2011

KUP BILET NA KONCERT