• Strona Główna
  • Inwestycje
  • Zakończenie realizacji zadania pn. „Kultura dostępna – Chopin zaprasza do Pałacu w Sannikach”

Zakończenie realizacji zadania pn. „Kultura dostępna – Chopin zaprasza do Pałacu w Sannikach”

 

Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach zrealizowało zadanie pn. „Kultura dostępna – Chopin zaprasza do Pałacu w Sannikach”, którego głównym celem jest rozwój kapitału społecznego obszaru LGD „Aktywni Razem” oraz zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego, w tym rozwój infrastruktury kulturalnej ECA w Sannikach.

 Zadanie zostało dofinansowane przez Lokalną Grupę Działania AKTYWNI RAZEM  w formie Grantu w kwocie 10 897,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 W ramach zadania zakupione zostały gabloty zewnętrzne, które będą wykorzystywane do prezentacji wystaw plenerowych oraz zapowiedzi wydarzeń kulturalnych, przez co umożliwią efektywniejszą promocję.

 Wystawy prezentowane w gablotach zewnętrznych dają możliwość skorzystania z oferty kulturalnej Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina nawet przy okazji krótkiego spaceru, czy chwilowego pobytu w Sannikach. Wystawy są dostępne przez cały rok. Ekspozycja będzie zmieniana cyklicznie.

 

 

 

 

 

KUP BILET NA KONCERT