Zadanie pn. „KULTURA DOSTĘPNA – CHOPIN ZAPRASZA DO PAŁACU W SANNIKACH”

 

Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju w ramach inicjatywy LEADER”

Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

KUP BILET NA KONCERT