ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI - NOWA MUSZLA KONCERTOWA I OGRODZENIE ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO GOTOWE

Pełna nazwa projektu: „Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach”

 

Projekt pn. „Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działania 5.3. „Dziedzictwo kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego i Gminy Sanniki.

 

Wartość projektu wynosi 6 119 616,97 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 3 280 168,66 zł

Poziom dofinansowania z EFRR: 74,57%

Dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego: 2 612 387,74 zł

Dofinansowanie z budżetu Gminy Sanniki: 221 543,00 zł

Wkład Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina: 5 517,57 zł

Celem głównym projektu jest poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach. W ramach realizacji celu głównego projektu:

 1. Rozbudowano i przebudowano muszę koncertową w Sannikach wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem
 2. Zmodernizowano zabytkowe ogrodzenie Zespołu Pałacowo - Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach wraz z częściową przebudową i ujednoliceniem jego architektury

Zrealizowana inwestycja pozwoli również na osiągnięcie następujących celów pośrednich projektu:

 • wzrost atrakcyjności Sannik jako centrum twórczości Fryderyka Chopina
 • promocja i zwiększanie atrakcyjności kulturowej Sannik, powiatu gostynińskiego i regionu Mazowsza jako miejsca twórczego i kreatywnego
 • udostępnienie nowych przestrzeni, które będą wykorzystywane na cele kulturalne
 • poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury
 • wzrost liczby osób korzystających rocznie z oferty Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach
 • wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla wzrostu atrakcyjności regionu poprzez rozwój sektora turystyki i kultury w miastach i na obszarach wiejskich poprzez przygotowanie oferty promocyjnej nawiązującej do warunków antropogenicznych i walorów przyrodniczych obszaru, na którym projekt został zrealizowany
 • stworzenie regionalnego produktu w postaci bogatej oferty kulturalnej ECA w Sannikach
 • poprawa atrakcyjności Mazowsza - regionu Sannik i powiatu gostynińskiego dla turystów i inwestorów
 • dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

 

KUP BILET NA KONCERT