• Strona Główna
  • Inwestycje
  • Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach

Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach

Pełna nazwa projektu: „Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach”

Projekt pod nazwą: „Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działania 5.3. „Dziedzictwo kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego i Gminy Sanniki.

Całkowita wartość projektu wynosi 4 587 632,43 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 3 280 171,14 zł
Poziom dofinansowania z EFRR: 74,57%
Dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego: 1 080 399,89 zł
Dofinansowanie z budżetu Gminy Sanniki: 221 543,00 zł
Wkład Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina: 5 518,40 zł

Cel główny projektu to poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach. Przedsięwzięcie będzie obejmowało:
1.    Rozbudowę i przebudowę muszli koncertowej w Sannikach wraz z niezbędną infrastrukturą  i wyposażeniem;
2.    Modernizację zabytkowego ogrodzenia Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach wraz z częściową przebudową i ujednoliceniem architektury ogrodzenia.

KUP BILET NA KONCERT