Oferta turystyczna Zespołu Pałacowo - Parkowego

Pełna nazwa projektu: "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu Mazowsza poprzez stworzenie kompleksowej i komplementarnej oferty turystycznej Zespołu Pałacowo - Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach"

Opublikowano | Drukuj

Projekt „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu Mazowsza poprzez stworzenie kompleksowej i komplementarnej oferty turystycznej Zespołu Pałacowo – Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

Wartość projektu:
622 594.28 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej:
463 195.71 zł

Poziom dofinansowania z EFRR: 75%

Projekt obejmuje promocję atrakcyjności turystycznej regionu Mazowsza poprzez wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji Sannik i powiatu gostynińskiego oraz realizację przedsięwzięcia z zakresu wykorzystania walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji na Mazowszu.  Przedsięwzięcie polega na  stworzeniu kompleksowej i komplementarnej oferty turystycznej Zespołu Pałacowo–Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach.

Powstanie takiej marki regionalnej ma bardzo duże znaczenie dla mieszkańców, jednostek promujących produkt turystyczny oraz władz. Inwestycja wpłynie na budowę regionalnej tożsamości Sannik i powiatu gostynińskiego jako regionu bogatej tradycji, twórczego i kreatywnego. Projekt przyczyni się również do poprawy konkurencyjności gospodarki, bowiem przewaga miejsc atrakcyjnych turystycznie i gospodarczo polega na zrozumieniu i zastosowaniu silnej i wyróżniającej się marki. To marka jest podstawą i najskuteczniejszą metodą budowania reputacji i dobrobytu.

W wyniku realizacji projektu powstanie kompleksowa i komplementarna oferta turystyczna Zespołu Pałacowo–Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach. Zawierać ona będzie kilka składników turystycznych, do których należą: 

 • Impreza towarzysząca - spotkanie inaugurujące realizację projektu wraz z koncertem chopinowskim (zakończone);
 • Usługa świadczona w powiązaniu z walorami turystycznymi - udostępnienie dla turystów pobudowanej w ramach projektu wolnostojącej altany grillowej wraz z przyłączem wodociągowym na terenie Zespołu Pałacowo–Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach;
 • Usługa świadczona w powiązaniu z walorami turystycznymi - udostępnienie dla turystów odbudowanej w ramach projektu zabytkowej fontanny przed Pałacem;
 • Impreza towarzysząca - cykl spotkań pn. „Smaki muzyki”;
 • Impreza towarzysząca – pn. „Ludowa biesiada sannicka”;
 • Impreza towarzysząca – pn. „Kultura bez granic” - jednodniowy pobyt w kompleksie pałacowym  grupy turystycznej, w tym osób  niewidomych wraz z przewodnikami – uczestników Festiwalu Kultury i Sztuki;
 • Program zwiedzania - zakup i wdrożenie systemu indywidualnego zwiedzania obiektu pałacowo-parkowego na 10 stanowisk;
 • Strona www - projekt i rozbudowa strony internetowej Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach z pełnym systemem rezerwacji i płatności on-line na poszczególne wydarzenia i imprezy kulturalne;
 • Usługa świadczona w powiązaniu z walorami turystycznymi - udostępnienie dla turystów  na terenie parku powstałych w ramach projektu rzeźb z brązu dwóch postaci związanych z historią pobytu młodego Fryderyka Chopina w Sannikach;
 • Punkty obsługi turystów/materiały promocyjne/przewodniki - wyposażenie Punktu Informacji Turystycznej, w tym: wydanie albumu, organizacja pleneru, przewodniki, gadżety i materiały promocyjne, wizualizacja i promocja marki nt. Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach;
 • Usługa świadczona w powiązaniu z walorami turystycznymi - wykonanie i dostawa systemu wystawienniczego w parku.

 

KUP BILET NA KONCERT