Prace konserwatorskie

Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach zrealizowało ważne zadanie z zakresu ochrony przyrody, realizowanego w ramach programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nazwa zadania brzmiała „Przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych, zabezpieczających oraz uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów w zabytkowym Zespole Pałacowo-Parkowym w Sannikach. Dotacja WFOŚiGW wyniosła 150 810 zł, a Samorządu Województwa Mazowieckiego 18 750 zł.

 

Zespół Pałacowo-Parkowy w Sannikach jest jednym z ważniejszych miejsc Szlaku Chopinowskiego nie tylko na Mazowszu, ale i w skali całego kraju. Od 35 lat w sannickim pałacu odbywają się cykliczne koncerty chopinowskie, na które przybywają miłośnicy muzyki Chopina z Polski i zagranicy. We wrześniu 2014 roku nastąpiło uroczyste oddanie całego obiektu po kompleksowej rewaloryzacji. Od tego czasu miejsce to chętnie odwiedzają mieszkańcy Sannik i regionu, jak również coraz więcej turystów z terenu całej Polski, a także innych krajów.

 

Walory parku

W roku 2015 park i pałac w Sannikach odwiedziło 40 514 osób i liczba ta sukcesywnie rośnie. Na znaczną tendencję wzrostu odwiedzin ma z pewnością wpływ to, że sannicki park jest ogólnodostępny przez cały rok, a za wstęp do niego nie są pobierane opłaty. Na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach znajduje się kompleks boisk sportowych, w tym do tenisa ziemnego, badmintona czy siatkówki. Dzięki temu z sannickiego parku korzystają również osoby chcące poprawić kondycję fizyczną. Spacer z kijkami do nordic walking, czy uprawianie joggingu na terenie parku, pozwala rozkoszować się walorami przyrodniczymi tu oferowanymi. Ponadregionalny zasięg zadania, które zostało zakończone 31 października 2016 roku, potwierdza target odwiedzających Zespół Pałacowo-Parkowy w Sannikach.

 

Wykonanie zadania

Ekspertyza dendrologiczna oraz aktualne projekty szaty roślinnej dla założenia pałacowo-parkowego w Sannikach dały podstawę określenia zakresu prac pielęgnacyjnych, zabezpieczających i ścinkowych w istniejącym drzewostanie w zabytkowym parku. Została również wydana decyzja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków na prace konserwatorskie w parku.Wykonane zostały: kompleksowa konserwacja zabytkowego drzewostanu, prace pielęgnacyjne oraz nasadzenia drzew, krzewów i roślin płożących.

Od czasu ostatnich prac pielęgnacyjnych w parkowym drzewostanie pojawiły się liczne zmiany, zagrażające bezpieczeństwu. Zaobserwowano holenderską chorobę wiązów, tzw. grafiozę, polegającą na więdnięciu i przedwczesnym opadaniu liści, obumieraniu pędów, a w efekcie całych drzew. Drugim negatywnym zjawiskiem jest występowanie szrotówka kasztanowcowiaczka. W tym roku negatywne skutki żerowania owada pogłębiła susza.  Dodatkowo co roku od kilku do kilkudziesięciu drzew ulega samoczynnemu uszkodzeniu podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych - burz i wichur. Powoduje to nieodwracalne straty w zabytkowym drzewostanie i wpływa negatywnie na charakter parku.

Dzięki środkom WFOŚiGW oraz samorządu mazowieckiego można było zahamować straty w zabytkowym drzewostanie parku, a co za tym idzie utrzymać bogactwo ornitofauny. Jest to szalenie ważne, ponieważ przypałacowy park jest jedynym skupiskiem zieleni na terenie gminy Sanniki.

Zastosowane zostały bezinwazyjne metody pielęgnacji i zabezpieczania drzew, w sposób zgodny ze współczesnymi zasadami pielęgnacji drzew, przy maksymalnej ochronie siedliska parkowego.

 

Zakres prac

Do zabiegów pielęgnacyjno-zabezpieczających wytypowano ok. 385 szt. drzew, w tym 58 szt. kasztanowców. Do usunięcia przeznaczonych zostało 20 chorych i starych drzew, które zagrażają bezpieczeństwu. Przeprowadzone zabiegi pielęgnacyjne pozwolą  na zachowanie zabytkowego charakteru parku. Zgodnie z zawartą umową parkowa roślinność została uzupełniona, na podstawie pierwotnego projektu szaty  roślinnej oraz projektu obejmującego uzupełnienia o następującą liczbę roślin: 14 szt drzew, 12 szt. krzewów iglastych, 2 843  szt. krzewów liściastych, 208 szt. sadzonek roślin płożących i pnących, 470 szt. bylin i roślin okrywowych.

 

Reasumując

W wyniku przeprowadzonych prac piękny park będzie mógł służyć przez kolejne lata jako zabytkowa zielona enklawa nie tylko społeczności lokalnej, ale turystom całego świata.

 
 

KUP BILET NA KONCERT