• Strona Główna
  • Inwestycje
  • Zadanie pn. „POTAŃCÓWKA I BIESIADOWANIE MAZOWIECKIE – CYKL WYDARZEŃ INTEGRACYJNYCH WRAZ Z DOPOSAŻENIEM ALTANY GRILLOWEJ NA TRENIE ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO IM. FRYDERYKA CHOPINA W SANNIKACH”

Zadanie pn. „POTAŃCÓWKA I BIESIADOWANIE MAZOWIECKIE – CYKL WYDARZEŃ INTEGRACYJNYCH WRAZ Z DOPOSAŻENIEM ALTANY GRILLOWEJ NA TRENIE ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO IM. FRYDERYKA CHOPINA W SANNIKACH”

Zadanie pn. „POTAŃCÓWKA I BIESIADOWANIE MAZOWIECKIE – CYKL WYDARZEŃ INTEGRACYJNYCH WRAZ Z DOPOSAŻENIEM ALTANY GRILLOWEJ NA TRENIE ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO IM. FRYDERYKA CHOPINA W SANNIKACH”
 
 
Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach otrzymało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
Celem operacji jest: integracja i aktywizacja mieszkańców poprzez organizację cyklu wydarzeń biesiadnych w plenerze oraz doposażenie altany grillowej w stoły i ławki.
Wartość realizowanego Zadania – 7 487,32 zł, w tym:
  • wartość Grantu - 5 700,00 zł
  • wartość wkładu własnego ECA – 1787,32 zł

KUP BILET NA KONCERT