• Strona Główna
  • Inwestycje
  • Zadanie pn. „WAKACJE Z CHOPINEM – PÓŁKOLONIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA ZORGANIZOWANEGO WYPOCZYNKU NA TRENIE ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO W SANNIKACH”

Zadanie pn. „WAKACJE Z CHOPINEM – PÓŁKOLONIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA ZORGANIZOWANEGO WYPOCZYNKU NA TRENIE ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO W SANNIKACH”

Zadanie pn. „WAKACJE Z CHOPINEM – PÓŁKOLONIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA ZORGANIZOWANEGO WYPOCZYNKU NA TRENIE ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO W SANNIKACH”
 
Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach otrzymało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
Celem operacji jest działanie na rzecz integracji i aktywizacji z wykorzystaniem animatorów poprzez organizację czasu wolnego dla dzieci w czasie wakacji w formie półkolonii.
Wartość realizowanego Zadania - 6 897,00 zł, w tym:
  • wartość Grantu - 5 700,00 zł
  • wartość wkładu własnego ECA - 1197,00 zł
 

KUP BILET NA KONCERT