• Strona Główna
  • Inwestycje
  • „Ekspozycja reliktów architektonicznych XVIII wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo - Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach – etap I dokumentacja”

„Ekspozycja reliktów architektonicznych XVIII wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo - Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach – etap I dokumentacja”

 

Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach w okresie od 01.04.2020 r. do 05.11.2020 r. zrealizowało inwestycję przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Pełna nazwa inwestycji: „Ekspozycja reliktów architektonicznych XVIII wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo - Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach – etap I dokumentacja”

Całkowita wartość inwestycji wynosi: 237 594,00 zł

Dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego: 237 594,00 zł

Poziom dofinansowania: 100%

Zakres inwestycji obejmował opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, niezbędnej do złożenia wniosku aplikacyjnego na wykonanie robót związanych ze stworzeniem nowej wystawy zewnętrznej, mającej za zadanie przedstawienie zwiedzającym odkrytych podczas prowadzonych wcześniej prac archeologicznych fundamentów starego XVIII wiecznego dworu oraz modernizację poddasza pałacu poprzez jego dostosowanie do celów wystawienniczych i edukacyjnych.
Zakres Zadania obejmował także opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie studium wykonalności i analizy popytu oraz sfinansowanie kosztów usługi doradztwa technicznego Inżyniera Konsultanta.
Dzięki realizacji Zadania Centrum miało możliwość aplikowania w konkursach ogłaszanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych celem pozyskania środków finansowych na planowane inwestycje.

  

KUP BILET NA KONCERT