Zakończenie realizacji zadania pn. „Kultura dostępna – Chopin zaprasza do Pałacu w Sannikach”

 

Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach zrealizowało zadanie pn. „Kultura dostępna – Chopin zaprasza do Pałacu w Sannikach”, którego głównym celem jest rozwój kapitału społecznego obszaru LGD „Aktywni Razem” oraz zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego, w tym rozwój infrastruktury kulturalnej ECA w Sannikach.

Czytaj dalej

ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI - NOWA MUSZLA KONCERTOWA I OGRODZENIE ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO GOTOWE

Pełna nazwa projektu: „Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach”

 

Projekt pn. „Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działania 5.3. „Dziedzictwo kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego i Gminy Sanniki.

Czytaj dalej

Zakończenie zadania p.n.:„Budowa studni głębinowej na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego”

 

Zakończone zostały prace związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa studni głębinowej na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego”. Dzięki dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach mogło wybudować własne ujęcie wody.

Ta ważna inwestycja pozwoli na swobodne dysponowanie wodą niezbędną do odpowiedniego utrzymania roślinności w blisko 11-hektarowym parku. Minione lata pokazały, że często niezbędne jest ograniczanie pobierania wody z gminnego/miejskiego wodociągu. Takie niedobory spowodowane są zbyt małymi opadami deszczu, szczególnie wiosną i porą letnią, kiedy to właśnie podlewanie trawników i innej roślinności jest konieczne dla właściwego utrzymania parku.

Zakaz używania wody do podlewania zawsze stanowi zagrożenie dla kondycji roślin. Co zaś za tym idzie, zdecydowanie obniża walory estetyczne zabytkowego parku i generuje poważne koszty, wynikające z konieczności dokonywania nowych nasadzeń.

Dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego wyniosło 115.827,00 zł i stanowiło całkowitą wartość projektu.

Zakres prac obejmował wykonanie studni głębinowej wraz z przyłączem wodociągowym na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach, a także wcześniejsze przygotowanie dokumentacji projektowej oraz sfinansowanie kosztów usług związanych z nadzorem inwestorskim i obsługą geodezyjną.

 

 

                                                                    

KUP BILET NA KONCERT