Zakończenie realizacji zadania pn. „Kultura dostępna – Chopin zaprasza do Pałacu w Sannikach”

 

Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach zrealizowało zadanie pn. „Kultura dostępna – Chopin zaprasza do Pałacu w Sannikach”, którego głównym celem jest rozwój kapitału społecznego obszaru LGD „Aktywni Razem” oraz zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego, w tym rozwój infrastruktury kulturalnej ECA w Sannikach.

Czytaj dalej

ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI - NOWA MUSZLA KONCERTOWA I OGRODZENIE ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO GOTOWE

Pełna nazwa projektu: „Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach”

 

Projekt pn. „Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działania 5.3. „Dziedzictwo kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego i Gminy Sanniki.

Czytaj dalej

KUP BILET NA KONCERT