10 lecie Instytucji

Europejskie Centrum w Sannikach ma 10 lat

Sobota, 17 października 2015 roku, dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach to dzień wyjątkowy. 10 lat temu, 30 sierpnia 2005 roku, Uchwałą Rady Gminy Sanniki pałac, należący do zabytkowego obiektu pod nazwą Zespół Pałacowo-Parkowy im. Fryderyka Chopina w Sannikach, przeznaczony został na instytucję kultury.

Pałac w Sannikach to jedyne na Mazowszu historycznie autentyczne miejsce, w którym mieszkał i komponował Fryderyk Chopin. Jest XVIII-wiecznym obiektem – zrewaloryzowanym, a nie zrekonstruowanym, jak wiele innych. Niezaprzeczalne związki kompozytora z tym miejscem, dały inspirację do utworzenia w Sannikach ośrodka chopinowskiego i rozpoczęcia cyklu koncertów fortepianowych.

 

10-lecie instytucji kultury

Z tej okazji w sali koncertowej pałacu spotkało się tak wielu znamienitych gości, że nie sposób tu wszystkich wymienić. Byli wśród nich między innymi: wójt gminy Sanniki Gabriel Wieczorek, jego zastępca Agnieszka Lewandowska i przew. RG Wanda Milczarek, Adam Orliński, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, jednocześnie reprezentujący marszałka Adama Struzika, posłowie Elżbieta Gapińska i Waldemar Pawlak, przedstawiciele potomków dawnych właścicieli dóbr sannickich – rodzin Pruszaków, Natansonów, Dziewulskich, były dyrektor istniejącego tu PGR-u Ryszard Mąka wraz z małżonką, pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury z dyrektor Aleksandrą Głowacką.

Monika Patrowicz, dyrektor Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina podziękowała wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, że powstać mogła taka jednostka kultury, a cały Zespół Pałacowo-Parkowy został doskonale rewaloryzowany.

Podczas części oficjalnej, lecz utrzymanej w tonie wybitnie rodzinnej atmosfery, Monika Patrowicz przedstawiła pokrótce historię powstania Centrum i kolejnych remontów Przypomniała też, że dokładnie 17 października przypada 166 rocznica śmierci Fryderyka Chopina.

- Jestem szczęśliwa, że spotykamy się tu dzisiaj z okazji 10-lecia powstania instytucji kultury, której zadaniem jest ochrona dziedzictwa narodowego, poprzez promocję twórczości Fryderyka Chopina. Dziękuję Panu Marszałkowi i Panu Wójtowi za nieocenioną pomoc i wspieranie naszego funkcjonowania – mówiła dyrektor Patrowicz.

Uhonorowane zostały osoby, dzięki którym Centrum doskonale działa i wypełnia swoje statutowe zadania – Jolantę Róg, Renatę Zielak, Justynę Drożdż, Grzegorza Smagałę, Aleksandrę Liberacką i Krzysztofa Sobocińskiego. – Jola, Renia, Justyna, Grzegorz pracują ze mną od początku i doceniam to, co robią i w jaki sposób to robią. Ola pracuje tu od niedawna, ale już zaskarbiła sobie sympatię osób nas odwiedzających. A Krzysztof podjął się trudu zorganizowania nowej wystawy, co wiązało się z dotarciem do bardzo wielu osób – tak dyrektor Monika Patrowicz uzasadniła wręczone podziękowania.

Z kolei sama również została doceniona przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, który napisał w liście gratulacyjnym, wręczonym przez Adama Orlińskiego: „(…) Już od dekady sannickie Centrum gromadzi, chroni i udostępnia pamiątki związane z tym miejscem, w którym przebywał i tworzył największy polski kompozytor – Fryderyk Chopin. Satysfakcja napawa fakt, że dzięki niestandardowym pomysłom upowszechniania naszego narodowego dziedzictwa, mieszkańcy Mazowsza biorą udział w wydarzeniach kulturalnych, które na długo pozostają w pamięci (…)”

 

Wójt gminy Sanniki Gabriel Wieczorek wraz z przewodniczącą Rady Gminy Wandą Milczarek również gratulowali Monice Patrowicz: „(…) dzisiejsze święto jest okazją, aby wyrazić uznanie dla zapału, inwencji i zaangażowania w pracy Pani dyrektor i pracowników instytucji. Wszyscy współtworzycie to niesamowite miejsce (…)”

Listów gratulacyjnych i słów uznania było jeszcze wiele.

Koncert zespołu Krzysztof Kiljański Trio był doskonałym dopełnieniem części oficjalnej, po czym goście zaproszeni zostali do zwiedzania nowej wystawy pod tytułem „ Ożywić historię, czyli pałac w Sannikach za czasów Natansonów i Dziewulskich”, o której wspomniał podczas prezentacji Krzysztof Sobociński.

Po tych emocjach goście przeszli do sali konferencyjnej, gdzie wśród wyśmienitych przekąsek i ciast królował dzik, przygotowany przez członków Komisji Kultury i Promocji Okręgowej Rady Łowieckiej w Płocku i myśliwych z Koła Łowieckiego ,,Kania” w Gąbinie.

 

Cenna moneta

Na szczególne miejsce wśród wyrazów uznania, zasługuje podarunek, jaki Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina otrzymało od wójta i Rady Gminy Sanniki. Jest to srebrny numizmat – replika monety 50-złotowej Fryderyk Chopin, z 1972 roku. Mennica Polska S.A. wypuściła limitowaną serię zaledwie 500 stuk. W centralnej części rewersu monety znajduje się wizerunek profilu głowy Fryderyka Chopina, z lewej strony napis REPLIKA. Nad głową kompozytora imię i nazwisko Fryderyk Chopin, pod nią daty 1810-1849.

Dyrektor Monika Patrowicz przyjęła ten cenny podarunek z rąk wójta Gabriela Wieczorka i przewodniczącej RG Wandy Milczarek.

 

 

  

 

 

 

KUP BILET NA KONCERT