Archeolodzy w Sannikach

Od dwóch tygodni na terenie sannickiego Zespołu Pałacowo-Parkowego trwają badania wykopaliskowe, prowadzone przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie.

Do końca maja będą prowadzone tu prace. Archeolodzy pod kierunkiem Michała Paczkowskiego, uzupełniają wcześniejsze badania sondażowe Andrzeja Jankowskiego. Sprawdzają, jaką wielkość miał XVIII- wieczny drewniany dwór. W 2011 roku, podczas kompleksowej rewaloryzacji Zespołu Pałacowo-Parkowego, odsłonięte zostały fragmenty fundamentów XVII- lub XVIII-wiecznego dworu drewnianego. Wiele wskazuje na to, że pod nimi mogą znajdować jeszcze starsze struktury - nawet z XIV czy XIII wieku. Sześć lat temu, podczas prac ziemnych natrafiono na narożnik fundamentu oraz fragment podstawy pod piec i elementy ceglanej posadzki wokół niego. Po dalszych pracach wykopaliskowych sporządzony został hipotetyczny plan dworu. Znalezisko zostało wtedy starannie zabezpieczone. Obecne prace pozwolą na rozpoznanie układu pomieszczeń, sposobu posadowienia fundamentów. Odsłonięte być może zostaną też ewentualne wcześniejsze nawarstwienia.

KUP BILET NA KONCERT