Kolejne inwestycje w sannickim pałacu

 

Zespół Pałacowo-Parkowy zmodernizuje zabytkowe ogrodzenie oraz rozbuduje muszlę koncertową. Pozwoli to na rozszerzenie oferty kulturalnej i poprawi jej dostępność, również dla osób niepełnosprawnych.

Świadkiem podpisania stosownych umów o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 był kościół ewangelicki w Wiączeminie Polskim, niewielkiej wsi gminy Słubice.

Podpisanie umów

W piątek, 5 maja, o godzinie 11 w wiączemińskim kościele stawili się: Tomasz Kominek, dyrektor płockiej delegatury Urzędu Marszałkowskiego, który w imieniu marszałka Adama Struzika podpisał dokumenty, Monika Patrowicz, dyrektor Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach oraz Leonard Sobieraj, dyrektor Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Byli wójtowie gmin Słubice i Sanniki, przedstawiciele radnych i okolicznych mieszkańców.

Unijne dofinansowanie z Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe otrzymają Muzeum Mazowieckie w Płocku oraz Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach.

Zadania projektowe

W ramach projektu „Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach” wykonane zostaną następujące prace:

• Rozbudowa i przebudowa muszli koncertowej w Sannikach wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem na podstawie projektu budowlanego pn. „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa (modernizacja) budynku muszli koncertowej wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami w Sannikach”.\• Modernizacja zabytkowego ogrodzenia wraz z częściową przebudową i ujednoliceniem architektury ogrodzenia realizowanymi na podstawie projektu budowlanego pn. „Rewaloryzacja parku w Zespole Pałacowo-Parkowym im. Fryderyka Chopina w Sannikach”.

Koszty inwestycji

Całkowity koszt zadania wynosi 4 587 632,43 zł, z czego 75% stanowią środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Podział środków przeznaczonych na te inwestycje przedstawia się następująco: 3 280 171,14 zł – środki Unii Europejskiej, 1 080 399,89 zł - samorząd mazowiecki, 221 543 zł - gmina Sanniki, 5 518,40 zł – Europejskie Centrum.

Dlaczego to tak ważne

Aktualny stan techniczny muszli koncertowej pozostawia wiele do życzenia i ma wiele niedogodności. Jest zbyt mała scena, która dodatkowo nie posiada zadaszenia, jest za mała ilość garderób, brak toalet, brakuje pomieszczenia socjalnego i gospodarczego.

Z kolei stare, bardzo zniszczone ogrodzenie, zupełnie nieatrakcyjne ogrodzenie, zasłania niedawno odnowiony piękny pałac z końca XVIII wieku i równie zabytkowy, pięknie utrzymany 10-hektarowy park.

Wkrótce Europejskie Centrum przystąpi do przygotowania procedury przetargowej tak, by prace mogły rozpocząć się jak najszybciej.

Monika Gadzińska
Europejskie Centrum Artystyczne
im. Fryderyka Chopina w Sannikach

KUP BILET NA KONCERT